Waar kinderen groeien tot de beste versie van zichzelf.

Leopold III is een warme en familiale buurtschool, veilig genesteld tussen de Grote Steenweg en de Ringlaan in Berchem. We zijn overtuigd dat elk kind uniek is. Door actief in te zetten op waarden als respect, geborgenheid, positiviteit, openheid en betrokkenheid werken we doelgericht aan de kennis, vaardigheden en attitudes van onze leerlingen.

We vormen een gemotiveerd leerkrachtenteam waarin alle betrokkenen streven naar de meest rijke leeromgeving. Gedreven door professionaliteit, gelijkgerichtheid en ambitie is het ons streefdoel het verschil te maken voor alle leerlingen door in te zetten op effectieve didactiek. Zo groeien kinderen uit tot de beste versie van zichzelf.

Respect

In al onze interacties staat respect centraal. Wij hebben respect voor elkaar, voor diversiteit en voor de ons omringende wereld. Het creëert de noodzakelijke waardering, veiligheid en ruimte waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Respect als basishouding is een essentiële waarde om een actieve en bewuste rol te kunnen opnemen in de maatschappij van morgen.

Positiviteit

Een positieve benadering zorgt voor een motiverend en inspirerend leerproces. Door waardering en erkenning te tonen voor de inzet en het groeipotentieel van elk kind, creëren we een rijke omgeving waarin iedereen zijn eigen talenten kan ontdekken en ontplooien.

Geborgenheid

In dit warme nest maken we mogelijk dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Zo leggen we de basis voor een sterke sociaal emotionele ontwikkeling waarbij we welbevinden en geluk voorop stellen.

Openheid

Wij stimuleren open communicatie tussen ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. Door met elkaar in gesprek te gaan tonen we wederzijds begrip. Dit bevordert een optimale samenwerking in het belang van de ontwikkeling van het kind.

Betrokkenheid

Participeren bij het schoolgebeuren is essentieel. Door ouders en leerlingen actief te betrekken bij het leerproces willen we mede-eigenaarschap creëren. Het lerarenteam en het beleidsteam zijn de professionele begeleiders, maar ouders blijven de belangrijkste opvoeders van hun kind. Als evenwaardige partners dragen we gedeelde verantwoordelijkheid in het maken van doordachte keuzes in het belang van elk kind.