Schooluren

Maandag: 8.45 tot 12.20 uur - 13.35 tot 15.30 uur
Dinsdag: 8.45 tot 12.20 uur - 13.35 tot 15.30 uur
Woensdag: 8.45 tot 12.20 uur
Donderdag: 8.45 tot 12.20 uur - 13.35 tot 15.30 uur
Vrijdag: 8.45 tot 12.20 uur - 13.35 tot 15.30 uur

Afbeelding
Leopold III

Uurregeling en tarieven

Er wordt toezicht georganiseerd tussen 7 en 18 uur.

Voortoezicht

  • 7 tot 8.30 uur - € 1,00
  • 7.30 tot 8.30 uur - € 0,75

Middagtoezicht

  • 12.35 tot 13.25 uur - € 0,50

Natoezicht

  • 15.45 tot 16.30 uur - € 0,75
  • 15.45 tot 18 uur - € 1,00
  • na 18 uur - € 5,00 per 15 minuten

Woensdagnamiddag

  • 12.35 tot 13.30 uur - € 0,50
  • 12.35 tot 16.30 uur - € 3,00
  • 12.35 tot 18 uur - € 4,00
  • na 18 uur - € 5,00 per 15 minuten

Organisatie toezicht

Tijdens de schooldagen is voor- en naschools toezicht voorzien voor de kinderen. Onze geëngageerde vrijwilligers staan klaar om de kinderen op te vangen voor en na schooltijd.

Het natoezicht voorziet geen vieruurtje. Als ouder mag je er zelf wel een voorzien.
Op woensdag worden er geen maaltijden voorzien. De kinderen mogen wel boterhammen en water meebrengen van thuis.

Het toezicht wordt maandelijks gefactureerd.

Goede afspraken maken goede vrienden

Het Stedelijk Onderwijs wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden zoals vastgelegd in het Pedagogische Project van het Stedelijk Onderwijs. Het Pedagogisch Project verwoordt de essentie en de brede waarden van het Stedelijk Onderwijs en vormt een referentiepunt waaraan elke vorm van opvoeding en onderwijs wordt getoetst.

Onze school beschikt over een schoolreglement dat deze verhouding tussen het Stedelijk Onderwijs, ouders en leerlingen verduidelijkt. Naast het Pedagogische Project van het Stedelijk Onderwijs en de Engagementsverklaring bevat het belangrijke informatie over de schoolorganisatie en een aantal praktische afspraken.

Schoolreglement schooljaar 2023-2024

In het schoolreglement vind je informatie en afspraken terug voor een vlotte samenwerking tijdens het schooljaar. We geven je er een antwoord op mogelijke vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Verandert het schoolreglement ... dan vraagt de school opnieuw jouw akkoord.

Onderteken je de nieuwe versie, dan blijft je kind ingeschreven op school.

Onderteken je de nieuwe versie niet, dan schrijft de school je kind uit voor het volgende schooljaar. Je kind kan dan dat schooljaar geen lessen meer volgen.

Het reglement van onze school kan je hier bekijken. Het addendum vind je hier terug.
We kijken ernaar uit om samen te werken. Bedankt voor het vertrouwen in onze school.